FASTIGHETS AB KERON

Från Mellangärdet till Tallkulla

Fastighets AB KERON producerade 1999 sitt första bostadsområde, Mellangärdet i Olofstorp. Det byggdes i två etapper och omfattade totalt femton villor.

År 2009 färdigställdes det senaste området, Tallkulla. Sju enplansvillor och lika många tvåplanshus, också dessa i Olofstorp, med fantastiskt utsiktläge över Lärjeåns dalgång.

Mellan åren 1999 och 2009 har företaget producerat drygt 90 bostäder enligt vad som framgår här till höger.

Bolagets produktion av bostäder:

1999-Mellangärdet

2001-Småkulla

2003-Björkkulla

2004-Furuhöjdsterrassen

2006-Solkulla

2007-Lyckås

2009-Tallkulla